Faciliteter

FACILITETER


Bestyrelsen bestræber sig på at fastholde en god og velfungerende ejerforening, og der tilbydes i foreningen mange faciliteter.

CYKELKÆLDER- OG SKURE

Cykelkældrene- og skurer er beregnet til at stille cykler, barnevogle, knallerter og motorcykler. De kan anvendes af Østerports beboere.GARAGER

Der findes 36 garager i gården, som kan lejer gennem viceværten. Det er ikke tilladt at benytte strømudtaget ved garagerne til vedvarende maskinerVASKEKÆLDER

Vaskekældrene kan anvendes af alle ejendommens beboere til vask og tørring af tøj. Det påhviler den enkelte bruger at rengøre maskiner og rum.PARKERING

Der er parkeringskontrol i gården. Derfor er det påkrævet at have synligt parkeringskort i forruden.KÆLDER- OG LOFTSRUM

Alle lejligheder har et tilhørende loftsrum. Kælderrum kan lejes gennem viceværten. Det er ikke tilladt at henstille affald og ting i gangene og fællesrum.VICEVÆRT

Vicevært, Svend Larsen, har kontor i Finlandsgade 10, kælderen. Han kan træffe på kontoret i hverdage mellem 07.00-09.00 og er ellers at finde rundt omkring ved bygningen.BYHAVER


Sæsonlejen udgør kr. 50, der betales forud til Viceværten sammen med underskrevet lejekontrakt. Penge og kontrakt kan afleveres til Viceværten i Finlandsgade 10, kælderen inden i gården eller i viceværtens postkasse samme sted.


De eksisterende havekasserne er til enhver tid ejet af ejerforeningen Østerport uanset udlejeforhold.


Havekasserne lejes ud for en sæson ad gangen og kun til beboere bosat i Ejerforeningen Østerport.


Bestyrelsen beslutter, hvem der kan få lov til at leje en havekasse for en sæson. Ved flere interesserede end der er byhaver, trækkes der lod. Dette giver beboeren ret til brug af havekassen i perioden 1. april - 31. november. Vinder man retten til brugen i en periode betaler beboeren 50 kr. til ejerforeningen Østerport. Betaling skal være foretaget inden 1. april.


Betales der ikke rettidigt kan bestyrelsen beslutte at havekassen tildeles en anden beboer ved at trække lod om de eventuelt resterende lodder.


Hver lejlighed kan deltage med et lod i den årlige lodtrækning.


Ved lodtrækningen afgøres hvilken beboer der kan benytte hvilken havekasse. Havekasserne er nummeret, og det første lod der udvælges bliver tildelt havekasse nr. 1, næste lod tildeles havekasse nr. 2 osv..


Hver lejlighed kan tildeles én havekasse, som ikke må videregives eller på anden måde handles.


Beboerne har selv ansvar for at påfylde jord og ved sæsonens udløb skal havekassen afleveres i ryddet stand – dette betyder at der skal stå en tom byhave uden jord. Såfremt den nye lejer ønsker at beholde den jord som er tilført havekassen, skal dette aftales med den tidligere lejer.


Havekassen må ikke benyttes til dyrkning af ulovlige euforiserende stoffer, overtrædelse af dette vil blive politi anmeldt og lejeren kan fratages retten til at benytte havekassen.

Der må ikke bygges drivhus eller lignende op omkring byhaven.